Medisinerstudenter

Nå er det åttende året på rad jeg skal være med å undervise første års medisinerstudenter i pasientkontakt. Sammen med mine gode kolleger Edvin Schei og flere andre, øver vi med de kommende legene på å bli mer modne og se pasienten som et helt menneske i sitt eget liv. De trener på å snakke med pasientene med høflighet og respekt og være til nytte og hjelp innen en medisinsk faglig ramme. Refleksjon og profesjonell modning er overskriften. Gleder meg til disse lærerike møtene mellom flotte studenter, pasienter med sykhet og dilemmaer og kolleger med dyktighet og klokskap.

La det være hva slags vær det vil her i Bergen, inne på Universitet stråler det i disse timene.