Fylkesarkivet

Rar følelse da Fylkesarkivet var interessert i mitt private arkiv av forarbeider til bøker, plater, tv og videoproduksjoner, avisutklipp og gamle produksjonsbilder. Enda rarere da de kom idag og hentet 5 fulle kasser med det jeg nå ikke lenger behøver å ta vare på selv. Fint toss alt at jeg ikke kastet det, slik jeg hadde tenkt.