«Før kroppen blir til støv»

Bak denne litt dystre assosiasjonen ligger budskapet om å legge til rette for et mest mulig trivelig liv i en mest mulig funksjonell kropp.

Bakgrunnen er selvfølgelig at jeg har skrevet boka Kroppen for voksne og gjerne snakker om gleden ved kroppen langt opp i årene.

Som med all investering må man starte i god tid før gevinsten kan hentes ut. Jeg ønsker å snakke til alle som er blitt voksne, ikke bare de eldste av oss.

Hit kommer vi:

29.september kl.13 Biorama, Holmestrand  – intervjuer Kari Slaatsveen